Loại tệp KPL

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp KPL là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp KPL hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp KPL là gì?

Tệp .KPL là tệp Danh sách phát Kazaa .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp KPL

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp KPL cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp KPL của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở KPL khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 4 tháng 4 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp KPL nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp KPL cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

KMPlayer KMPlayer
X-ỨNG DỤNG X-ỨNG DỤNG
KaraFun KaraFun
SonicStage cho LISMO SonicStage cho LISMO
K-MultimediaPlayer K-MultimediaPlayer
Nghiệp chướng Nghiệp chướng
Kmplayer Plus Kmplayer Plus
Người chơi QQ Người chơi QQ
FinalCodecs Spring Festival Edition FinalCodecs Spring Festival Edition
Phrogram Phrogram