Loại tệp GZ

- Sự thật nhanh chóng

Tệp GZ là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp GZ hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp GZ là gì?

Tệp .GZ là tệp Dữ liệu được Nén GZip .

Phần mở rộng tệp .gz được cấp cho kho lưu trữ tệp Gnu Zipped. Dự án Gnu đã phát triển định dạng tệp này để sử dụng trên hệ điều hành Unix để nén các tệp lớn. Ví dụ: nếu bạn có một tệp mà bạn muốn gửi qua email, định dạng tệp GZ sẽ cho phép bạn nén nó thành một tệp nhỏ hơn nhiều.

Các tệp lưu trữ GZ được nén bằng thuật toán nén GNU (Gzip). Các tệp .gz chỉ có thể chứa một tệp. Nếu bạn muốn bao gồm nhiều tệp trong một tệp GZ, trước tiên bạn cần "kết hợp" chúng bằng cách sử dụng một công cụ lưu trữ như TAR. Điều đó sẽ tạo tệp .tar.gz hoặc .tgz.

Bạn có thể mở tệp GZ trên cả hệ điều hành Mac và Windows. Bạn cũng có thể mở chúng trên máy tính đang chạy Linux.

Cách mở tệp GZ

Chúng tôi đã xác định được 6 công cụ mở GZ tương thích với loại tệp GZ cụ thể này.

Chương trình mở tệp dữ liệu nén GZip

BitZipper BitZipper Đã xác minh
WinZip WinZip Đã xác minh
WinRAR WinRAR Đã xác minh
7-Zip 7-Zip Đã xác minh
PowerArchiver PowerArchiver Đã xác minh
Stuffit Expander Stuffit Expander Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022