Loại tệp GZA

- Sự thật nhanh chóng

Tệp GZA là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp GZA hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp GZA là gì?

Các tệp GZA có nhiều mục đích sử dụng và BGA Compression Archive là một trong số đó.

Kho lưu trữ nén BGA

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp GZA

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp GZA cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp GZA của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở GZA khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng GZA

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp GZA, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Lưu trữ nén GZA

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp GZA nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp GZA cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Explzh Explzh
LhaForge Ver.1.6.2 LhaForge Ver.1.6.2
Zip nhanh Zip nhanh
LhaForge Ver.1.6.5 LhaForge Ver.1.6.5
IZArc IZArc
LhaForge Ver.1.6.4 LhaForge Ver.1.6.4
LhaForge LhaForge
Meltice Meltice
LhaForge Ver.1.6.0 LhaForge Ver.1.6.0
LhaForge Ver.1.5.1 LhaForge Ver.1.5.1