Loại tệp AML

- Sự thật nhanh chóng

Tệp AML là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp AML hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp AML là gì?

Các tệp AML có nhiều mục đích sử dụng và Ngôn ngữ Đánh dấu Tóm tắt là một trong số đó.

Ngôn ngữ đánh dấu trừu tượng

Các tệp AML này là tệp nhà phát triển chứa mã được sử dụng để tạo tài liệu hoặc trang web. AML là một ngôn ngữ đánh dấu tương tự như XML hoặc HTML, nhưng nó chung chung hơn và được sử dụng để viết các tài liệu cần xuất ra ở nhiều định dạng, ví dụ như trang HTML và tài liệu WML.

Cách mở tệp AML

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp AML cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp AML của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở AML khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .AML

Mặc dù Ngôn ngữ Đánh dấu Tóm tắt là một loại tệp AML phổ biến, chúng ta biết 4 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .AML. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Ngôn ngữ đánh dấu hỗ trợ của Microsoft

Tệp AML này là một ngôn ngữ đánh dấu dựa trên XML được tạo bởi Nền tảng Hỗ trợ Người dùng của Microsoft, một nền tảng của Microsoft được thiết kế để cung cấp hỗ trợ người dùng trên Hệ điều hành Windows Vista. Tệp AML này tập trung nhiều hơn vào nội dung và các tác vụ được thực hiện với máy tính. Tệp Microsoft AML tập trung vào các loại nội dung khác nhau như Câu hỏi thường gặp, bảng thuật ngữ, thủ tục, tài liệu tham khảo, tác vụ, v.v.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở AML khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng AML

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp AML, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Ngôn ngữ máy ACPI
  • Bố cục Morpheus - Dự án

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp AML nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp AML cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Morpheus Photo Animation Suite Morpheus Photo Animation Suite
Morpheus Morpheus
Morpheus Ảnh Morpher Morpheus Ảnh Morpher
Máy trộn ảnh Morpheus Máy trộn ảnh Morpheus
AutoMate AutoMate
Morpheus của ARK Morpheus của ARK
Morpheus Photo Warper Morpheus Photo Warper
Thư viện phương tiện tuyệt đối Thư viện phương tiện tuyệt đối
Aulas AMIGAS Aulas AMIGAS
Sculi Sculi