ฐานข้อมูลส่วนขยายไฟล์


นามสกุลไฟล์ FRM

  • ประเภท: Misc Files

ไฟล์ FRM คืออะไร??

FRM เป็นไฟล์ฟอร์ม

ฟอร์มที่สร้างโดยโปรแกรมต่างๆ ใช้เพื่อกำหนดเขตข้อมูลภายในตาราง; อาจจัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูลขึ้นอยู่กับรูปแบบ

โปรแกรมที่เปิดไฟล์แบบฟอร์ม
Windows
Microsoft Visual Studio 2017
Corel WordPerfect X9
Adobe FrameMaker
DataCAD

ไฟล์ฟอร์ม 2 Visual Basic Text

ผู้พัฒนาโดย: Microsoft ประเภท: Developer Files รูป: Text

เก็บข้อมูลข้อความสำหรับแบบฟอร์ม Visual Basic ใช้เพื่อบันทึกฟอร์มที่สร้างในโครงการ Visual Basic ระหว่างการพัฒนาโปรแกรม

โปรแกรมที่เปิดฟอร์มข้อความ Visual Basic
Windows
Microsoft Visual Basic 6
Microsoft Visual Studio 2017
Microsoft Notepad

ไฟล์ฟอร์ม 2 Visual Basic Text

ผู้พัฒนาโดย: MySQL ประเภท: Database Files รูป: Binary

เก็บข้อมูลข้อความสำหรับแบบฟอร์ม Visual Basic ใช้เพื่อบันทึกฟอร์มที่สร้างในโครงการ Visual Basic ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมไฟล์ประเภท 3 รูปแบบไฟล์ฐานข้อมูล MySQL

โปรแกรมที่เปิดฟอร์มข้อความ Visual Basic
Windows
MySQL
Aryson MySQL Database Repair
Mac
MySQL
Linux
MySQL

ไฟล์ฟอร์ม 2 Visual Basic Text

ผู้พัฒนาโดย: ADL Software ประเภท: Data Files

เก็บข้อมูลข้อความสำหรับแบบฟอร์ม Visual Basic ใช้เพื่อบันทึกฟอร์มที่สร้างในโครงการ Visual Basic ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมไฟล์ประเภท 3 รูปแบบไฟล์ฐานข้อมูล MySQL

โปรแกรมที่เปิดฟอร์มข้อความ Visual Basic
Windows
ADL Software ADLForms

ไฟล์ฟอร์ม 2 Visual Basic Text

ผู้พัฒนาโดย: Bethesda Softworks ประเภท: Game Files

เก็บข้อมูลข้อความสำหรับแบบฟอร์ม Visual Basic ใช้เพื่อบันทึกฟอร์มที่สร้างในโครงการ Visual Basic ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมไฟล์ประเภท 3 รูปแบบไฟล์ฐานข้อมูล MySQL

โปรแกรมที่เปิดฟอร์มข้อความ Visual Basic
Windows
Bethesda Softworks Fallout 1
Bethesda Softworks Fallout 2

ไฟล์ฟอร์ม 2 Visual Basic Text

ผู้พัฒนาโดย: Acclivity Group ประเภท: Data Files

เก็บข้อมูลข้อความสำหรับแบบฟอร์ม Visual Basic ใช้เพื่อบันทึกฟอร์มที่สร้างในโครงการ Visual Basic ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมไฟล์ประเภท 3 รูปแบบไฟล์ฐานข้อมูล MySQL

โปรแกรมที่เปิดฟอร์มข้อความ Visual Basic
Windows
Acclivity AccountEdge Pro
Mac
Acclivity AccountEdge Pro

ไฟล์ฟอร์ม 2 Visual Basic Text

ผู้พัฒนาโดย: Corel ประเภท: Raster Image Files รูป: Binary

เก็บข้อมูลข้อความสำหรับแบบฟอร์ม Visual Basic ใช้เพื่อบันทึกฟอร์มที่สร้างในโครงการ Visual Basic ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมไฟล์ประเภท 3 รูปแบบไฟล์ฐานข้อมูล MySQL

โปรแกรมที่เปิดฟอร์มข้อความ Visual Basic
Windows
Corel Painter 2019
Mac
Corel Painter 2019

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ FRM

  • เชื่อมโยงส่วนขยายไฟล์ FRM กับแอปพลิเคชันที่ถูกต้อง บน :
    Windows: คลิกขวาที่ไฟล์ FRM ใด ๆ จากนั้นคลิก "Open with" > "Choose another app" ตอนนี้เลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always use this app to open *.FRM files" Mac: คลิกขวา (หรือ Ctrl-click) ไฟล์ FRM จากนั้นคลิก "Open with" > "Other..." จากนั้นเลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always Open With" Linux: คลิกขวาที่ไฟล์และเลือก "Open with" แล้วเลือกโปรแกรมอื่น iPhone: แตะที่ไฟล์ หากคุณไม่เห็นแอปที่เปิดไฟล์ให้แตะแชร์ "แชร์" แล้วเลือกแอพ หรือมิฉะนั้นให้บันทึกไฟล์ จากนั้นเปิดแอปไฟล์แอปไฟล์ กดที่ไฟล์ค้างไว้แล้วปล่อยนิ้วของคุณ คุณจะเห็นแถบเมนูสีดำ จากนั้นแตะ "แชร์" และเลือกแอพ Android: แตะที่ไอคอนการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนของคุณจากนั้นแตะที่ส่วนแอพ แตะที่ไอคอนตัวเลือกที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแอพเริ่มต้น
  • อัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณที่ควรเปิด FRM เป็นไฟล์ฟอร์ม เพราะเฉพาะรุ่นปัจจุบันรองรับรูปแบบไฟล์ FRM ล่าสุด
  • เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ FRM ของคุณไม่เสียหายหรือติดไวรัสให้รับไฟล์อีกครั้งและสแกนด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส