Loại tệp FRM

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp FRM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp FRM hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp FRM là gì?

Các tệp FRM có nhiều mục đích sử dụng và VisualBasic Form là một trong số chúng.

Tệp biểu mẫu VisualBasic

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .frm là tệp biểu mẫu. Các tệp này chứa các biểu mẫu đã được tạo bởi nhiều ứng dụng phần mềm. Biểu mẫu thường được sử dụng để ánh xạ các trường trong bảng cơ sở dữ liệu thành các trường nhập trên biểu mẫu ứng dụng, do đó người dùng có thể xem và chỉnh sửa dữ liệu.

Tuy nhiên, trong trường hợp của Visual Basic, biểu mẫu được thiết kế bởi lập trình viên và chứa tất cả các tiện ích giao diện người dùng được đặt trên đó, với các liên kết đến mã được kích hoạt khi, ví dụ, một nút được nhấp vào.

Cách mở tệp FRM

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở FRM tương thích với loại tệp FRM cụ thể này.

Chương trình mở tệp VisualBasic Form

Ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ lập trình Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .FRM

Mặc dù tệp biểu mẫu VisualBasic là một loại tệp FRM phổ biến, nhưng chúng ta biết đến 17 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .FRM. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Tệp biểu mẫu Visual Basic

Chúng tôi biết rằng một định dạng FRM là tệp biểu mẫu Visual Basic . Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Công cụ mở FRM dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở FRM tương thích với loại tệp FRM cụ thể này.

Ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ lập trình Đã xác minh

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng FRM

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp FRM, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

 • Tài liệu ADLForms
 • Corum VIP Form
 • Tệp biểu mẫu DBASE IV
 • Tệp biểu mẫu trình thiết kế SDK FireFly
 • Tệp biểu mẫu chính của biểu mẫu
 • Định dạng dữ liệu cho trang tính Lotus 1-2-3
 • Tài liệu Công thức
 • Từ điển cơ sở dữ liệu MySQL
 • Tổ chức! Tệp biểu mẫu
 • Tệp biểu mẫu Perfect Forms
 • Tệp biểu mẫu Phoenix Visual Designer
 • Tệp định dạng PPrint Stencil
 • StarWriter cho tệp công thức MS-DOS
 • Text602 Biểu mẫu
 • Tệp biểu mẫu VBDOS 1.0

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp FRM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp FRM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

WordPerfect WordPerfect
Kĩ sư chuyên nghiệp Kĩ sư chuyên nghiệp
Hangul & Computer Co., Ltd Hangul & Computer Co., Ltd
ICS Viewer ICS Viewer
Kiến thức cơ bản về Corel Painter Kiến thức cơ bản về Corel Painter
Họa sĩ Corel Họa sĩ Corel
ADLForms ADLForms
Hunmin Word XP Hunmin Word XP
Creo Elements / Pro Creo Elements / Pro
Microsoft Office Microsoft Office