Filtilläggsbibliotek


.TEMX filtillägg

  • Utvecklare av: ECCLESIA SOFT
  • Kategori: Databasfiler

Vad är .TEMX-filer och hur öppnar man dem?

Kan du inte öppna .TEMX-filen? Undrar du vad den innehåller? På vår sida kommer vi att förklara för dig vad den här filen är, vad den används till och vilken programvara som öppnar .TEMX-filen.

Vad är filtillägget .TEMX?

.TEMX filtillägget skapas av ECCLESIA SOFT. .TEMX har klassificerats som databasfiler.

.TEMX är Cemetery Registry Database File

En TEMX-fil innehåller en databas skapad av ECCLESIA SOFT Cemetery Registry, en applikation som används för att upprätthålla information om kyrkogårdar, såsom gravkonfigurationer och avlidna människor. Den lagrar kyrkogårdsrelaterade datainmatningar organiserade i rader och kolumner i en eller flera tabeller. TEMX-filer sparas i ett liknande format som Microsoft Access Database .MDB-filer.

Du kommer bara att stöta på TEMX-filer om du använder Cemetery Registry för att hantera kyrkogårdsinformation. Programvaran levereras med en TemNyilv.temx databasfil som dupliceras och byter namn av Cemetery Registry när en användare skapar en ny databas i programmet. Filen TemNyilv.temx finns i följande katalog, som är installationsplatsen för Cemetery Registry:

C:\Program Files (x86)\CEMETERY REGISTRY [version]

Du kan öppna en TEMX-fil med Cemetery Registry genom att välja Öppna fil i programmet. Du kan också öppna den med Microsoft Access eftersom filen sparas i ett liknande format som MDB-databasfiler.

OBS: Kyrkogårdsregistret är endast tillgängligt på de rumänska och ungerska språken.

Lista över alla program som kan öppna Cemetery Registry Database File
Windows
ECCLESIA SOFT Cemetery Registry
Microsoft Access 2019

Hur man åtgärdar problem med .TEMX-filer

  1. Du måste uppdatera programmet som du normalt använder för att öppna .TEMX-filer. Endast den senaste versionen av programvaran stöder det aktuella .TEMX-filformatet
  2. Du måste kontrollera .TEMX-filen för virus. För att göra detta måste du skanna det med ett populärt antivirusprogram (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, etc.)