Knižnica prípon súborov


Prípona súboru .TEMX

  • Vývojár: ECCLESIA SOFT
  • Kategória: Databázové súbory

Čo sú súbory .TEMX a ako ich otvoriť?

Nemôžete otvoriť súbor .TEMX? Pýtate sa, čo obsahuje? Na našej stránke vám vysvetlíme, čo je tento súbor, na čo sa používa a aký softvér otvára súbor .TEMX.

Čo je prípona súboru .TEMX?

Prípona súboru .TEMX je vytvorená spoločnosťou ECCLESIA SOFT. .TEMX bol klasifikovaný ako databázové súbory.

.TEMX je súbor databázy registra cintorína

Súbor TEMX obsahuje databázu vytvorenú registrom cintorínov ECCLESIA SOFT, aplikáciou používanou na uchovávanie informácií o cintorínoch, ako sú konfigurácie hrobov a zosnulých ľudí. Ukladá údaje týkajúce sa cintorína usporiadané do riadkov a stĺpcov jednej alebo viacerých tabuliek. Súbory TEMX sa ukladajú v podobnom formáte ako súbory .MDB databázy Microsoft Access.

So súbormi TEMX sa stretnete iba vtedy, ak na správu informácií o cintoríne používate register cintorínov. Softvér je dodávaný s databázovým súborom TemNyilv.temx , ktorý je duplikovaný a premenovaný v registri cintorínov, keď používateľ vytvorí v programe novú databázu. Súbor TemNyilv.temx možno nájsť v nasledujúcom adresári, ktorý je miestom inštalácie registra cintorína:

C:\Program Files (x86)\REGISTRY CINTORÍNA [verzia]

Súbor TEMX môžete otvoriť pomocou registra cintorína výberom položky Otvoriť súbor v programe. Môžete ho tiež otvoriť pomocou programu Microsoft Access, pretože súbor je uložený v podobnom formáte ako databázové súbory MDB.

POZNÁMKA: Register cintorínov je dostupný iba v rumunskom a maďarskom jazyku.

Zoznam všetkých softvérov, ktoré dokážu otvoriť súbor databázy Registry cintorína
Windows
Register cintorína ECCLESIA SOFT
Microsoft Access 2019

Ako opraviť problémy so súbormi .TEMX

  1. Musíte aktualizovať aplikáciu, ktorú bežne používate na otváranie súborov .TEMX. Iba najnovšia verzia softvéru podporuje aktuálny formát súboru .TEMX
  2. Musíte skontrolovať, či súbor .TEMX neobsahuje vírusy. Ak to chcete urobiť, musíte ho naskenovať populárnym antivírusom (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web atď.)