Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp ZM3.

  • Phát triển bởi: Check Point
  • Danh mục: Misc Files

Một tập tin ZM3 là gì??

ZM3 là Tập tin NCH được đổi tên khu vực.

Tệp

Microsoft Outlook Express Directory (.NCH) được đổi tên bởi ZoneAlarm Mailsafe, một phần của Bộ bảo mật Internet của ZoneAlarm; đổi tên phần mở rộng tệp của thư mục Outlook Express để phòng ngừa an toàn để nó không thể chạy mã độc.

Các chương trình mở ZoneAlarm Đổi tên tệp NCH.
Windows
ZoneAlarm Extreme Security

Loại tệp 2 Tệp ZSNES Phim # 3.

Phát triển bởi: ZSNES Danh mục: Video Files

Bản ghi thứ ba của trò chơi Super Nintendo (SNES) được chơi bằng trình giả lập ZSNES; có thể được phát lại bằng chương trình ZSNES; phần mở rộng ".zm3" được sử dụng cho bản ghi thứ ba, trong khi hai phần phim đầu tiên có thể sử dụng phần mở rộng .ZM1 và .ZM2.

Các tệp video ZSNES đơn có thể sử dụng phần mở rộng .ZMV.

Các chương trình mở tệp phim số 3 của ZSNES.
Windows
ZSNES
Linux
ZSNES

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin ZM3

  • Liên kết phần mở rộng tệp ZM3 với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp ZM3 và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.ZM3 files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp ZM3, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở ZM3 là Tập tin NCH được đổi tên khu vực.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp ZM3 mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp ZM3 của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.