Loại tệp XP3

- Sự thật nhanh chóng

Tệp XP3 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp XP3 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp XP3 là gì?

Tệp XP3 có nhiều mục đích sử dụng và Hệ thống tệp ảo TVP XPK3 là một trong số chúng.

Hệ thống tệp ảo TVP XPK3

Tệp XP3 được sử dụng bởi các hệ thống tệp này là tệp lưu trữ đã được tạo bằng hệ thống xây dựng trò chơi TVP 2.

Định dạng tệp này là một định dạng rất phổ biến cho các trò chơi điện tử của Nhật Bản.

Tệp XP3 tương tự như tệp vùng chứa và thường sẽ bao gồm một kho lưu trữ các tệp trò chơi được sử dụng để tạo phần mềm trò chơi điện tử được liên kết.

Cách mở tệp XP3

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp XP3 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp XP3 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở XP3 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 1 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .XP3

Mặc dù Hệ thống tệp ảo TVP XPK3 là một loại tệp XP3 phổ biến, chúng ta biết đến 2 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .XP3. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Gói hệ thống trò chơi phiêu lưu KiriKiri

KiriKiri, một công cụ tập lệnh do W. Dee tạo ra, cũng sử dụng hậu tố tệp .xp3. Các tệp XP3 này chứa các kho tài nguyên được phần mềm KiriKiri lưu trữ.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở XP3 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp XP3 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp XP3 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

7-Zip 7-Zip
Máy vắt đa năng Máy vắt đa năng
RegSERVO RegSERVO