Loại tệp WSP

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp WSP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp WSP hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp WSP là gì?

Các tệp WSP có nhiều mục đích sử dụng và FlowJo PC Workspace là một trong số đó.

Không gian làm việc FlowJo PC

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp WSP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp WSP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp WSP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở WSP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng WSP

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp WSP, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Thông tin không gian làm việc Visual C ++
  • Dữ liệu thì thầm 32
  • Wordsearch Mania! Câu đố

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp WSP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp WSP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Corel PaintShop Pro Corel PaintShop Pro
WinShell WinShell
DIAdem DIAdem
InstallAnywhere InstallAnywhere
MultiCharts MultiCharts
Phòng thí nghiệm Silicon IDE Phòng thí nghiệm Silicon IDE
Workstation Plus Workstation Plus
Ứng dụng nhiều khách hàng Ứng dụng nhiều khách hàng
Ứng dụng Internet Suguremo Ứng dụng Internet Suguremo
Câu trả lời của Nielsen Câu trả lời của Nielsen