Loại tệp WSQ

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp WSQ là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp WSQ hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp WSQ là gì?

Tệp .WSQ là tệp Bitmap lượng tử hóa vô hướng Wavelet .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp WSQ

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp WSQ cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp WSQ của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự mình xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở WSQ khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 20 tháng 7 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp WSQ nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp WSQ cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Máy phân tích đóng cọc Máy phân tích đóng cọc
Trình xem WSQ Trình xem WSQ
WinEsquema WinEsquema
Trình đọc WSQ Trình đọc WSQ
Hội thảo MP3 Hội thảo MP3