Loại tệp WSD

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp WSD là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp WSD hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp WSD là gì?

Tệp .WSD là tệp Tài liệu WordStar dành cho Windows .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp WSD

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp WSD cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp WSD của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 7 công cụ mở WSD khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 5 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp WSD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp WSD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

smartScript smartScript
Bộ đồ họa CorelDRAW Bộ đồ họa CorelDRAW
Cấu trúc Maxsurf Cấu trúc Maxsurf
Hội thảo chuyên nghiệp Hội thảo chuyên nghiệp
EditPlus EditPlus
Cấu trúc Maxsurf Nâng cao Cấu trúc Maxsurf Nâng cao
WSWin WSWin