Loại tệp WSDL

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp WSDL là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp WSDL hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp WSDL là gì?

Tệp .WSDL là tệp Ngôn ngữ Mô tả Dịch vụ Web .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp WSDL

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp WSDL cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp WSDL của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở WSDL khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp WSDL nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp WSDL cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Phần mở rộng Nền tảng Web của Microsoft Phần mở rộng Nền tảng Web của Microsoft
Mã cạnh CC Mã cạnh CC
Dấu ngoặc Dấu ngoặc
Trình soạn thảo XML Oxygen Trình soạn thảo XML Oxygen
progeCAD Professional progeCAD Professional
Studio XML lỏng Studio XML lỏng
XMLSpy XMLSpy
Thời gian biểu Thời gian biểu
Genero Studio Genero Studio
PHPEdit PHPEdit