Loại tệp WPT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp WPT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp WPT hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp WPT là gì?

Các tệp WPT có nhiều mục đích sử dụng và Tài liệu Bộ xử lý Word Brother là một trong số đó.

Tài liệu về bộ xử lý Word của Brother

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp WPT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp WPT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp WPT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở WPT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng WPT

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp WPT, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Định dạng Fugawi 3 Waypoint
  • Tệp điểm tham chiếu Garmin PCX5
  • Mẫu Kingsoft Writer
  • Điểm tham chiếu của OziExplorer
  • Mẫu tài liệu SoftKey WinWorks

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp WPT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp WPT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

văn phòng Kingsoft văn phòng Kingsoft
WordPerfect WordPerfect
Văn phòng WPS Văn phòng WPS
Microsoft Office Microsoft Office
MediaFACE MediaFACE
ĐẤT đối thủ ĐẤT đối thủ
progeCAD Professional progeCAD Professional
602Text 602Text
Ứng dụng MaxSea Ứng dụng MaxSea
Văn phòng Người tìm đường GPS Văn phòng Người tìm đường GPS