Loại tệp WPW

- Sự thật nhanh chóng

Tệp WPW là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp WPW hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp WPW là gì?

Các tệp WPW có nhiều mục đích sử dụng và PerfectWorks Document là một trong số đó.

Tài liệu PerfectWorks

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp WPW

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp WPW cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp WPW của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở WPW khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng WPW

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp WPW, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Thông tin tiền xung WhatPulse

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp WPW nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp WPW cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Chế độ xem Autodesk Chế độ xem Autodesk
PerfectWorks PerfectWorks
ArkoseWorks ArkoseWorks
PHAWorks PHAWorks