Loại tệp WB1

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp WB1 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp WB1 hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp WB1 là gì?

Các tệp WB1 có nhiều mục đích sử dụng, và Hình ảnh Ảnh chụp Ảnh là một trong số đó.

Ảnh chụp trang web

Các tệp có chứa phần mở rộng tệp .wb1 thường được liên kết với phần mềm chia sẻ ảnh Webshots Desktop. Ảnh chụp trang web cho phép người dùng sắp xếp, xem và chia sẻ ảnh của họ qua Internet.

Phần mềm Webshots Desktop lưu ảnh của người dùng với phần mở rộng là .wb1.

Cách mở tệp WB1

Chúng tôi đã xác định được 2 công cụ mở WB1 tương thích với loại tệp WB1 cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Hình ảnh Ảnh chụp Trang web

Ultimate Webshots Converter Ultimate Webshots Converter Đã xác minh
Màn hình nền Webshots Màn hình nền Webshots Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 1 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .WB1

Mặc dù Ảnh chụp Ảnh trên web là một loại tệp WB1 phổ biến, chúng ta biết về 2 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .WB1. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Bảng tính Quattro Pro

Chương trình phần mềm Corel Quattro Pro cũng sử dụng phần mở rộng tệp .wb1. Ứng dụng này sử dụng hậu tố tệp .wb1 cho các tệp bảng tính được tạo bằng phần mềm.

Bộ mở WB1 dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở WB1 tương thích với loại tệp WB1 cụ thể này.

Quattro Pro Quattro Pro Đã xác minh

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp WB1 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp WB1 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Gnumeric Gnumeric
EnEV EnEV
ViewPad của tôi ViewPad của tôi