Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng TW3 Tệp

  • Nhà phát triển: TAL Technologies
  • Thể loại: Tập tin Cài đặt

Các tệp .TW3 là gì và làm thế nào để mở chúng?

Không thể mở tệp .TW3? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .TW3.

Phần mở rộng tệp .TW3 là gì?

Phần mở rộng tệp .W3 được tạo bởi TAL Technologies. .TW3 đã được phân loại là Tập tin cài đặt.

.TW3 là tệp cấu hình TCPWedge

Tệp TW3 là tệp cấu hình được tạo bởi TAL Technologies TCPWedge, một chương trình được sử dụng để thu thập dữ liệu từ các thiết bị và nhập nó vào các ứng dụng. Nó chứa thông tin cấu hình để kết nối với một thiết bị trên mạng hoặc qua Internet và ứng dụng mà dữ liệu đang được gửi đến.

TCPWedge thường được sử dụng để thu thập dữ liệu từ các thiết bị khoa học, chẳng hạn như cảm biến và máy đo, đồng thời gửi dữ liệu đến các ứng dụng, chẳng hạn như Microsoft Access hoặc Excel. Khi bạn tạo cấu hình thiết bị và ứng dụng, bạn có thể lưu nó và sử dụng lại thay vì phải tạo lại cấu hình từ đầu.

Để tạo tệp TW3 trong WinWedge, hãy chọn Tệp → Mới , đặt cấu hình, sau đó chọn Tệp → Lưu hoặc Lưu dưới dạng .... Để mở tệp TW3 trong TCPWedge, hãy chọn Tệp → Mở .... Bạn cũng có thể bấm đúp vào tệp nếu bạn đã cài đặt sẵn bộ WinWedge trên máy tính của mình. Phương thức này tự động mở TCPWedge và tải cấu hình.

LƯU Ý: TCPWedge chỉ khả dụng với gói WinWedge Professional.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tệp Cấu hình TCPWedge
các cửa sổ
TAL Technologies WinWedge

Cách khắc phục sự cố với tệp .TW3

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .TW3. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .TW3 hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .TW3 để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)