ไลบรารีนามสกุลไฟล์


.TW3นามสกุลไฟล์

  • ผู้ พัฒนาโดย: TAL Technologies
  • หมวดหมู่: ไฟล์การตั้งค่า

ไฟล์ .TW3 คืออะไรและจะเปิดได้อย่างไร

ไม่สามารถเปิดไฟล์ .TW3? คุณสงสัยว่ามันประกอบด้วยอะไร? ในเว็บไซต์ของเรา เราจะอธิบายให้คุณฟังว่าไฟล์นี้คืออะไร ใช้ทำอะไร และซอฟต์แวร์ใดเปิดไฟล์ .TW3

นามสกุลไฟล์ .TW3 คืออะไร

นามสกุลไฟล์ .TW3 ถูกสร้างโดย TAL Technologies .TW3 ถูกจัดประเภทเป็นไฟล์การตั้งค่า

.TW3 เป็นไฟล์การกำหนดค่า TCPWedge

ไฟล์ TW3 เป็นไฟล์การกำหนดค่าที่สร้างโดย TAL Technologies TCPWedge ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์และนำเข้าไปยังแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยข้อมูลการกำหนดค่าสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บนเครือข่ายหรือทางอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันที่ข้อมูลถูกส่งไป

โดยทั่วไปแล้ว TCPWedge ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น เซ็นเซอร์และเมตร และส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชัน เช่น Microsoft Access หรือ Excel เมื่อคุณสร้างการกำหนดค่าอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน คุณสามารถบันทึกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แทนที่จะต้องสร้างการกำหนดค่าใหม่ทั้งหมด

ในการสร้างไฟล์ TW3 ใน WinWedge ให้เลือกFile → Newตั้งค่าคอนฟิก จากนั้นเลือกFile → SaveหรือSave As ... ในการเปิดไฟล์ TW3 ใน TCPWedge ให้เลือกFile → Open ... คุณยังสามารถดับเบิลคลิกที่ไฟล์หากคุณมีชุด WinWedge ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว วิธีนี้จะเปิด TCPWedge โดยอัตโนมัติและโหลดการกำหนดค่า

หมายเหตุ: TCPWedge สามารถใช้ได้กับแพ็คเกจ WinWedge Professional เท่านั้น

รายการซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่สามารถเปิดไฟล์การกำหนดค่า TCPWedge
Windows
TAL Technologies WinWedge

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .TW3

  1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้เปิดไฟล์ .TW3 ตามปกติ เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .TW3 ปัจจุบัน
  2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .TW3 เพื่อหาไวรัส ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)