Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp T05.

  • Phát triển bởi: H&R Block
  • Danh mục: Data Files

Một tập tin T05 là gì??

T05 là tờ khai thuế năm 2005 của TaxCut.

Hoa Kỳ khai thuế cho năm thuế 2005; được tạo ra với TaxCut 2005 một chương trình chuẩn bị thuế; bao gồm các biểu mẫu thuế với các trường có chứa các giá trị được người dùng điền vào. p>

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin T05

  • Liên kết phần mở rộng tệp T05 với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp T05 và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.T05 files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp T05, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở T05 là tờ khai thuế năm 2005 của TaxCut.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp T05 mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp T05 của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.