ฐานข้อมูลส่วนขยายไฟล์


นามสกุลไฟล์ T05

  • ผู้พัฒนาโดย: H&R Block
  • ประเภท: Data Files

ไฟล์ T05 คืออะไร??

T05 คือ TaxCut การคืนภาษีในปี 2548

สหรัฐฯ การคืนภาษีสำหรับปีภาษีปี 2548; สร้างโดย TaxCut 2005 โปรแกรมการเตรียมภาษี; รวมถึงแบบฟอร์มภาษีที่มีฟิลด์ที่มีค่าที่ผู้ใช้กรอก

หมายเหตุ: การคืนภาษีสามารถเปิดได้เฉพาะเวอร์ชัน TaxCut ที่สร้างการคืนสินค้าเท่านั้น

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ T05

  • เชื่อมโยงส่วนขยายไฟล์ T05 กับแอปพลิเคชันที่ถูกต้อง บน :
    Windows: คลิกขวาที่ไฟล์ T05 ใด ๆ จากนั้นคลิก "Open with" > "Choose another app" ตอนนี้เลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always use this app to open *.T05 files" Mac: คลิกขวา (หรือ Ctrl-click) ไฟล์ T05 จากนั้นคลิก "Open with" > "Other..." จากนั้นเลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always Open With" Linux: คลิกขวาที่ไฟล์และเลือก "Open with" แล้วเลือกโปรแกรมอื่น iPhone: แตะที่ไฟล์ หากคุณไม่เห็นแอปที่เปิดไฟล์ให้แตะแชร์ "แชร์" แล้วเลือกแอพ หรือมิฉะนั้นให้บันทึกไฟล์ จากนั้นเปิดแอปไฟล์แอปไฟล์ กดที่ไฟล์ค้างไว้แล้วปล่อยนิ้วของคุณ คุณจะเห็นแถบเมนูสีดำ จากนั้นแตะ "แชร์" และเลือกแอพ Android: แตะที่ไอคอนการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนของคุณจากนั้นแตะที่ส่วนแอพ แตะที่ไอคอนตัวเลือกที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแอพเริ่มต้น
  • อัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณที่ควรเปิด T05 คือ TaxCut การคืนภาษีในปี 2548 เพราะเฉพาะรุ่นปัจจุบันรองรับรูปแบบไฟล์ T05 ล่าสุด
  • เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ T05 ของคุณไม่เสียหายหรือติดไวรัสให้รับไฟล์อีกครั้งและสแกนด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส