Loại tệp SWM

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp SWM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SWM hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SWM là gì?

Tệp SWM có nhiều cách sử dụng và Split WIM là một trong số đó.

Tách tệp WIM

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .swm thường được liên kết với ứng dụng dòng lệnh ImageX.

Ứng dụng dòng lệnh ImageX được sử dụng để tạo ảnh đĩa Windows. Các ảnh đĩa này được lưu ở định dạng tệp WIM . Định dạng tệp WIM được phát triển bởi Microsoft và được sử dụng để triển khai hệ điều hành Windows, phiên bản Vista và mới hơn.

Đôi khi tệp WIM sẽ cần phải được chia thành các ổ nhỏ hơn và trong trường hợp này, các ổ được chia có phần mở rộng tệp .swm.

Cách mở tệp SWM

Chúng tôi đã xác định được 3 công cụ mở SWM tương thích với loại tệp SWM cụ thể này.

Các chương trình mở tệp WIM tách

BitZipper BitZipper Đã xác minh
7-Zip 7-Zip Đã xác minh
PowerArchiver PowerArchiver Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .SWM

Mặc dù tệp Split WIM là một loại tệp SWM phổ biến, chúng tôi biết về 3 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .SWM. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Thông báo ESP của SupportWorks

Phần mềm Nền tảng Hỗ trợ Doanh nghiệp của Supportworks cũng sử dụng hậu tố tệp .swm. Nó được sử dụng cho các tin nhắn được gửi từ phần mềm (viết tắt của Support Works Message).

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở SWM duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Tệp SMIRT

SMIRT của Hexagon AB là một giải pháp CADCAM tiên tiến cho ngành sản xuất. Theo như chúng tôi biết, phần mềm của họ cũng lưu dữ liệu dự án trong các tệp SWM.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở SWM duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.