Loại tệp SW2

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp SW2 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SW2 hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SW2 là gì?

Các tệp SW2 có nhiều mục đích sử dụng và Dữ liệu Giấy phép SoftWrap là một trong số đó.

Dữ liệu giấy phép SoftWrap

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .sw2 thường được liên kết với ứng dụng phần mềm Softwrap Digital Rights Management (DRM). Chương trình Softwrap được nhiều ứng dụng thương mại điện tử sử dụng để xử lý thông tin giấy phép phần mềm của chương trình.

Các tệp SW2 được các ứng dụng này sử dụng chứa thông tin giấy phép cho phép các nhóm hoặc người dùng cụ thể truy cập ứng dụng. Điều này ngăn phần mềm bị vi phạm bản quyền hoặc sử dụng bất hợp pháp.

Cách mở tệp SW2

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SW2 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SW2 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở SW2 duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 21 tháng 1 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .SW2

Mặc dù Dữ liệu Giấy phép SoftWrap là một loại tệp SW2 phổ biến, nhưng chúng tôi biết về 2 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .SW2. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Dữ liệu quét SPICE

Phần mềm SPICE Sweep Operations cũng sử dụng hậu tố tệp .sw2. Các tệp SW2 này chứa các tệp đầu ra được phần mềm tạo ra trong quá trình người dùng sử dụng chương trình.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở SW2 duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SW2 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SW2 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Phiên bản tiêu chuẩn Phiên bản tiêu chuẩn