Loại tệp SHX

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SHX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SHX hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SHX là gì?

Tệp SHX có nhiều mục đích sử dụng và ArcView DataBase Index là một trong số đó.

Chỉ mục ArcView DataBase

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SHX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SHX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SHX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở SHX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .SHX

Mặc dù ArcView DataBase Index là một loại tệp SHX phổ biến, chúng ta biết 3 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .SHX. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Hình dạng AutoCAD

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .shx thường được liên kết với chương trình phần mềm soạn thảo hỗ trợ máy tính AutoCAD. Tệp SHX thường được gọi là Tệp Chỉ mục Hình dạng.

Tệp SHX được ứng dụng phần mềm AutoCAD sử dụng chứa các tệp hình dạng đã biên dịch được tạo để sử dụng với chương trình AutoCAD. Các tệp này có thể được biên dịch từ tệp định dạng SHP hoặc tệp phông chữ PFB. Tệp SHX mà AutoCAD sử dụng có thể chứa các định nghĩa về hình dạng và phông chữ được sử dụng để hiển thị các thiết kế văn bản tùy chỉnh trong bản vẽ AutoCAD mà người dùng đang tạo.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở SHX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SHX

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SHX, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Motorola Flash Superfile

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SHX nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SHX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

SHX Viewer SHX Viewer
gvSIG gvSIG