Loại tệp SDC

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SDC là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SDC hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SDC là gì?

Tệp SDC có nhiều mục đích sử dụng và Bảng tính StarOffice StarCalc là một trong số đó.

Bảng tính StarOffice StarCalc

Các tệp này tương tự như bảng tính Excel ( tệp XLSX ), nhưng chúng được tạo bởi Star Office ở định dạng thay thế của chúng.

Cách mở tệp SDC

Chúng tôi đã xác định được 3 công cụ mở SDC tương thích với loại tệp SDC cụ thể này.

Chương trình mở tệp Bảng tính StarOffice StarCalc

StarOffice Calc StarOffice Calc Đã xác minh
OpenOffice.org Calc OpenOffice.org Calc Đã xác minh
LibreOffice Calc LibreOffice Calc Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 14 tháng 3 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .SDC

Mặc dù StarOffice StarCalc Spreadsheet là một loại tệp SDC phổ biến, chúng ta biết về 2 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .SDC. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Dữ liệu thuộc tính và không gian địa lý của ArcGIS

Chúng tôi biết rằng một định dạng SDC là Dữ liệu thuộc tính và không gian địa lý ArcGIS . Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Công cụ mở SDC dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở SDC tương thích với loại tệp SDC cụ thể này.

ArcGIS ArcGIS Đã xác minh

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SDC nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SDC cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Cơ sở OpenOffice.org Cơ sở OpenOffice.org
LibreOffice LibreOffice
StarOffice StarOffice
Microsoft Excel Microsoft Excel
Hoàn thành VĂN PHÒNG Hoàn thành VĂN PHÒNG
Tableur Tableur
BrOffice.org BrOffice.org
BrOffice.org Calc BrOffice.org Calc
Hoàn thành Văn phòng Calc Hoàn thành Văn phòng Calc
OpenOffice.ux.pl OpenOffice.ux.pl