Loại tệp SCDOC

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SCDOC là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SCDOC hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SCDOC là gì?

Tệp .SCDOC là tệp Tài liệu SpaceClaim .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SCDOC

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở SCDOC tương thích với loại tệp SCDOC cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Tài liệu SpaceClaim

SpaceClaim SpaceClaim Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 3 năm 2022