Τύπος αρχείου SCDOC

- Τα γρήγορα γεγονότα

Τι είναι τα αρχεία SCDOC και πώς να τα ανοίξετε

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με το άνοιγμα ενός αρχείου SCDOC ή απλώς αναρωτιέστε τι περιέχουν; Εξηγούμε για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται αυτά τα αρχεία και σας δείχνουμε λογισμικό που γνωρίζουμε ότι μπορεί να ανοίξει ή να χειριστεί με άλλον τρόπο τα αρχεία σας.

Τι είναι ένα αρχείο SCDOC;

Ένα αρχείο .SCDOC είναι ένα αρχείο εγγράφου SpaceClaim .

Δεν έχουμε ακόμη αναλύσει λεπτομερώς τι περιέχουν αυτά τα αρχεία και σε τι χρησιμοποιούνται. Το δουλεύουμε.

Πώς να ανοίξετε αρχεία SCDOC

Εντοπίσαμε ένα πρόγραμμα ανοίγματος SCDOC που είναι συμβατό με αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο αρχείου SCDOC.

Προγράμματα που ανοίγουν αρχεία SpaceClaim Document

SpaceClaim SpaceClaim Επαληθεύτηκε

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2022