Loại hồ sơ NHNNVN

- Sự thật nhanh chóng

Hồ sơ NHNN là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp vấn đề khi mở hồ sơ NHNN hay chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Hồ sơ NHNN là gì?

Tệp .SBV là tệp Định nghĩa biểu mẫu Superbase .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở hồ sơ NHNN

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SBV cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SBV của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở NHNN khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 18 tháng 1 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp NHNNVN. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SBV cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

GOM Player GOM Player
PotPlayer PotPlayer
Superbase Superbase