Loại tệp SBW

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SBW là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SBW hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SBW là gì?

Tệp .SBW là tệp Dữ liệu Hướng dẫn Tiết kiệm Trái phiếu .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SBW

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SBW cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SBW của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở SBW khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 16 tháng 3 năm 2013

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SBW nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SBW cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Thuật sĩ trái phiếu tiết kiệm Thuật sĩ trái phiếu tiết kiệm
SuperBeam SuperBeam
TheSpringBox TheSpringBox
ProSteel ProSteel