Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp SAS7BDAT.

  • Phát triển bởi: SAS Institute
  • Danh mục: Database Files
  • Định dạng: Binary

Một tập tin SAS7BDAT là gì??

SAS7BDAT là tập tin dữ liệu SAS.

Tệp lưu trữ cơ sở dữ liệu được tạo bởi phần mềm Hệ thống phân tích thống kê (SAS) để lưu trữ dữ liệu; chứa các bộ dữ liệu được mã hóa nhị phân được sử dụng cho các phân tích nâng cao, kinh doanh thông minh, quản lý dữ liệu, phân tích dự đoán và hơn thế nữa.

Định dạng tệp SAS7BDAT là định dạng chính được sử dụng để lưu trữ bộ dữ liệu SAS. Phần mở rộng tệp "sas7bdat" được giới thiệu bởi phiên bản SAS 7.

Các chương trình mở tệp tập dữ liệu SAS.
Windows
SAS Institute SAS
Linux
SAS Institute SAS

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin SAS7BDAT

  • Liên kết phần mở rộng tệp SAS7BDAT với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp SAS7BDAT và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.SAS7BDAT files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp SAS7BDAT, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở SAS7BDAT là tập tin dữ liệu SAS.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp SAS7BDAT mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp SAS7BDAT của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.