Loại tệp SAS7BDAT

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp SAS7BDAT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SAS7BDAT hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SAS7BDAT là gì?

Tệp .SAS7BDAT là tệp dữ liệu SAS V8 + .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SAS7BDAT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SAS7BDAT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SAS7BDAT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở SAS7BDAT duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 8 tháng 3 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SAS7BDAT. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SAS7BDAT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Ứng dụng SV Ứng dụng SV