Loại tệp SAT

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp SAT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp vấn đề khi mở một tệp SAT hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Hồ sơ SAT là gì?

Các tệp SAT có nhiều mục đích sử dụng và Mô hình 3D Văn bản ACIS Tiêu chuẩn là một trong số đó.

Mô hình 3D văn bản ACIS tiêu chuẩn

Các tệp này được liên kết với Trình mô hình ACIS 3D không gian và chứa bản trình bày thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính đối với các thành phần hệ thống.

Các biểu diễn CAD này thường được sử dụng trong mô hình hóa các đối tượng ở chế độ không tuần tự. Trong chế độ này, các bề mặt hoặc các đối tượng thể tích được xác định chủ yếu để được sử dụng làm đối tượng cho các ứng dụng không ảnh như hệ thống chiếu sáng và / hoặc phân tích ánh sáng đi lạc.

Tệp SAT là tệp văn bản ASCII có thể được xem bằng trình soạn thảo văn bản đơn giản. Người dùng có thể truy xuất và mở các mô hình hình học bằng các ứng dụng bên ngoài, ngay cả khi các chương trình này không dựa trên ACIS.

Cách mở tệp SAT

Chúng tôi đã xác định được một công cụ mở SAT tương thích với loại tệp SAT cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Mô hình 3D Văn bản ACIS Tiêu chuẩn

TurboCAD TurboCAD Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 14 tháng 3 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SAT

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SAT, chúng tôi biết rằng các định dạng sau đây tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Mô hình rắn ACIS
  • Mô-đun âm thanh của nhà soạn nhạc SAdT
  • Dữ liệu SatHawk

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SAT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng các tệp SAT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần phải thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Cối xay Cối xay
MEGACAD MEGACAD
ABViewer ABViewer
Công cụ 3D Công cụ 3D
Phòng gigabeat TOSHIBA Phòng gigabeat TOSHIBA
Edgecam Edgecam
Khoảnh khắc truyền cảm hứng Khoảnh khắc truyền cảm hứng
Pathtrace EdgeCAM Pathtrace EdgeCAM
SatIrReportPro SatIrReportPro
SatIrReportStd SatIrReportStd