Loại tệp RPS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RPS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RPS hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RPS là gì?

Tệp .RPS là tệp Bài hát Lý do Phần mềm Propellerhead .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp RPS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RPS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RPS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 7 công cụ mở RPS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RPS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RPS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

ArchiCAD ArchiCAD
Lý do Lý do
RikCAD RikCAD
AudioRealism Bass Line AudioRealism Bass Line
Người khởi động chương trình từ xa Người khởi động chương trình từ xa
Lý do được điều chỉnh cho M-Audio Lý do được điều chỉnh cho M-Audio
Lý do được điều chỉnh cho Digidesign Lý do được điều chỉnh cho Digidesign