Loại tệp RPT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RPT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RPT hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RPT là gì?

Tệp RPT có nhiều mục đích sử dụng và Crystal Reports Generated Report là một trong số đó.

Báo cáo Pha lê đã tạo Báo cáo

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .rpt được các ứng dụng máy tính khác nhau sử dụng cho các tệp báo cáo đã xuất. Các tệp báo cáo này thường dựa trên văn bản và lưu trữ thông tin báo cáo, chẳng hạn như chi tiết về dữ liệu mà một chương trình đã đối chiếu hoặc thu thập trong các chức năng báo cáo của nó.

Crystal Reports, một ứng dụng báo cáo kinh doanh, sử dụng phần mở rộng tệp .rpt cho các báo cáo được tạo từ nhiều cơ sở dữ liệu mà phần mềm sử dụng.

Cách mở tệp RPT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RPT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RPT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở RPT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .RPT

Mặc dù Crystal Reports Generated Report là một loại tệp RPT phổ biến, nhưng chúng tôi biết về 9 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .RPT. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Hành động! Mẫu báo cáo

Act !, trước đây là Sage Act, là một giải pháp phần mềm tiếp thị và CRM. Nó lưu trữ các tệp mẫu báo cáo bằng cách sử dụng phần mở rộng tệp .tpl.

Công cụ mở RPT dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở RPT tương thích với loại tệp RPT cụ thể này.

HÀNH ĐỘNG!  bởi Sage HÀNH ĐỘNG! bởi Sage Đã xác minh

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng RPT

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp RPT, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Eureka / Báo cáo Mercury
  • Báo cáo Nguồn gốc Gia đình
  • Báo cáo chống vi-rút của Kaspersky
  • Poswiz! Báo cáo
  • Báo cáo cung cấp
  • Báo cáo ReportSmith
  • Báo cáo người chơi WinAsks

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RPT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RPT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Báo cáo tinh thể Báo cáo tinh thể
Báo cáo Seagate Crystal Báo cáo Seagate Crystal
Microsoft Office Microsoft Office
Báo cáo pha lê cho Visual Basic Báo cáo pha lê cho Visual Basic
Nhà thiết kế Altium Nhà thiết kế Altium
Trình xem báo cáo pha lê Trình xem báo cáo pha lê
ACD / ChemSketch ACD / ChemSketch
PHẦN TỰ DO ACD / ChemSketch PHẦN TỰ DO ACD / ChemSketch
Cộng sự Cộng sự
Altium Designer Summer Altium Designer Summer