Loại tệp RLE

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RLE là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RLE hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RLE là gì?

Tệp RLE có nhiều mục đích sử dụng và Autodesk Screencast Video (Định dạng trung gian) là một trong số chúng.

Autodesk Screencast Video (Định dạng trung gian)

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp RLE

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RLE cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RLE của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở RLE khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .RLE

Mặc dù Autodesk Screencast Video (Định dạng trung gian) là một loại tệp RLE phổ biến, chúng ta đã biết 6 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .RLE. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Bản đồ bit được mã hóa độ dài chạy

Chúng tôi biết rằng một định dạng RLE là Bitmap được mã hóa độ dài chạy . Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Công cụ mở RLE dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định được 2 trình mở RLE tương thích với loại tệp RLE cụ thể này.

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh
ACDSee ACDSee Đã xác minh

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng RLE

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp RLE, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • CompuServe RLE Bitmap
  • Golly Extended RLE
  • Intergraph Raster Bitmap (Mã hóa độ dài chạy, 1 bit)
  • Sơ đồ bit Bộ công cụ Utah Raster

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RLE nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RLE cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

IrfanView IrfanView
Adobe Photoshop Adobe Photoshop
Corel PaintShop Pro Corel PaintShop Pro
Ashampoo Photo Commander Ashampoo Photo Commander
Phần tử Adobe Photoshop Phần tử Adobe Photoshop
Zoner Photo Studio Zoner Photo Studio
Adobe PhotoDeluxe Business Edition Adobe PhotoDeluxe Business Edition
Adobe ImageReady Adobe ImageReady
Tưởng tượng Tưởng tượng
VuePrint VuePrint