Loại tệp RAD

- Sự thật nhanh chóng

Tệp RAD là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp RAD hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp RAD là gì?

Các tệp RAD có nhiều mục đích sử dụng và Mô-đun Trình theo dõi Adlib Thực tế là một trong số đó.

Mô-đun theo dõi Adlib thực tế

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp RAD

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp RAD cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp RAD của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở RAD khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng RAD

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp RAD, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Nguồn trò chơi Rexx-Adventure

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp RAD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp RAD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

RadiantWorks PRO RadiantWorks PRO
TopoLT TopoLT
WinRail WinRail
RCP95 RCP95