Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .QUID

  • Nhà phát triển: Scratchware
  • Thể loại: Tệp văn bản
  • Định dạng: Văn bản

Các tệp .QUID là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .QUID? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .QUID.

Phần mở rộng tệp .QUID là gì?

Phần mở rộng tệp .QUID được tạo bởi Scratchware. .QUID đã được phân loại là Tệp Văn bản. Định dạng của tệp .QUID là Văn bản.

.QUID là Tài liệu QuidProQuo

Tệp QUID là tài liệu văn bản được tạo bởi Scratchware QuidProQuo, một trình xử lý văn bản đơn giản dành cho Windows. Nó chứa văn bản có thể được định dạng theo một số kiểu khác nhau, chẳng hạn như kiểu in đậm, kiểu in nghiêng, màu trang cũng như các phông chữ và kích thước phông chữ khác nhau. Tệp QUID tương tự như tệp .RTF.

Rất có thể bạn sẽ chỉ gặp phải các tệp QUID nếu bạn tạo tài liệu văn bản bằng trình xử lý văn bản QuidProQuo hoặc nếu ai đó sử dụng QuidProQuo chia sẻ tài liệu với bạn qua email hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây. Các tệp QUID có thể được sử dụng để lưu các loại tài liệu khác nhau, chẳng hạn như báo cáo, thư từ, bài luận và sơ yếu lý lịch.

Tệp QUID thường được mở bằng QuidProQuo, nhưng bạn cũng có thể mở chúng bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản hoặc trình xử lý văn bản nào hỗ trợ văn bản được định dạng. Một số lựa chọn thay thế cho QuidProQuo bao gồm Microsoft WordPad, Microsoft Word, AbiSource AbiWord, Apple TextEdit và Apple Pages.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tài liệu QuidProQuo
các cửa sổ
Scratchware QuidProQuo
Microsoft WordPad
Microsoft Word 365
AbiSource AbiWord
Corel WordPerfect 2020
Mac
Apple TextEdit
Trang Apple
Microsoft Word 365
AbiSource AbiWord
Linux
AbiSource AbiWord

Cách khắc phục sự cố với tệp .QUID

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .QUID. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .QUID hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .QUID để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)