Loại tệp PWT

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp PWT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PWT hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PWT là gì?

Tệp .PWT là tệp Danh sách theo dõi cao cấp của Trình theo dõi mật khẩu .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PWT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PWT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PWT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở PWT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 12 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PWT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PWT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft Office Microsoft Office
TextMaker TextMaker
Phần mềm soạn thảo văn bản Phần mềm soạn thảo văn bản
Cơ sở OpenOffice.org Cơ sở OpenOffice.org
WordPerfect WordPerfect
Power Writer Power Writer