Loại tệp PX

- Sự thật nhanh chóng

Tệp PX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PX hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PX là gì?

Tệp PX có nhiều mục đích sử dụng và Dữ liệu PC-Axis là một trong số đó.

Dữ liệu trục PC

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở PX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng PX

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp PX, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Hình ảnh Pixel

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PX nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Gnumeric Gnumeric
Pixel Pixel