Loại tệp PRM

- Sự thật nhanh chóng

Tệp PRM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PRM hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PRM là gì?

Tệp PRM có nhiều mục đích sử dụng và Tham số là một trong số chúng.

Tệp thông số

Các tệp .prm được coi là tệp cài đặt. Chúng chứa các giá trị cấu hình được sử dụng làm tham số dữ liệu đầu vào trong các chương trình phần mềm khác nhau. Các tệp .prm này là các thành phần quan trọng của chương trình, cho phép chương trình thiết lập các yếu tố, điều kiện và giới hạn xác định hệ thống hoặc hoạt động của nó.

Cách mở tệp PRM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PRM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PRM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở PRM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .PRM

Mặc dù Tệp Thông số là một loại tệp PRM phổ biến, chúng ta biết về 2 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .PRM. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Đồ họa sang trọng của The Print Shop

Chúng tôi biết rằng một định dạng PRM là The Print Shop Deluxe Graphic . Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Công cụ mở PRM dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở PRM tương thích với loại tệp PRM cụ thể này.

The Print Shop Premier Edition The Print Shop Premier Edition Đã xác minh

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PRM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PRM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Adobe Premiere Pro Adobe Premiere Pro
Phần tử Adobe Premiere Phần tử Adobe Premiere
Adobe Premiere Pro CC Adobe Premiere Pro CC
Adobe Premiere Adobe Premiere
Adobe Premiere Standard Adobe Premiere Standard
Adobe Premiere LE Adobe Premiere LE
The Print Shop Ensemble III The Print Shop Ensemble III
The Print Shop Deluxe III The Print Shop Deluxe III
Adobe Premiere Pro Tryout Adobe Premiere Pro Tryout
Máy tính để bàn FileNet IDM Máy tính để bàn FileNet IDM