Loại tệp PRL

- Sự thật nhanh chóng

Tệp PRL là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp PRL hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp PRL là gì?

Tệp PRL có nhiều mục đích sử dụng và Danh sách Máy in Byline là một trong số chúng.

Danh sách Máy in Dòng

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp PRL

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp PRL cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp PRL của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở PRL khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng PRL

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp PRL, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Quy tắc sang trọng của The Print Shop

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp PRL nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp PRL cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Prolog Prolog
CPS Plus CPS Plus
Silvia Silvia
SWI-Prolog SWI-Prolog