Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .OVOLOG

  • Nhà phát triển: ooVoo
  • Thể loại: Tệp dữ liệu

Các tệp .OVOLOG là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .OVOLOG? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào sẽ mở tệp .OVOLOG.

Phần mở rộng tệp .OVOLOG là gì?

Phần mở rộng tệp .OVOLOG được tạo bởi ooVoo. .OVOLOG đã được phân loại là Tệp dữ liệu.

.OVOLOG là tệp nhật ký ooVoo

Tệp được tạo bởi ooVoo, một ứng dụng nhắn tin và trò chuyện video miễn phí; chứa nhật ký hoạt động ooVoo được gửi đến nhóm hỗ trợ ooVoo khi cần gỡ lỗi.

Bạn phải bật tệp nhật ký để ooVoo tạo chúng. Chọn ooVoo → Cài đặt → Nâng cao → Hỗ trợ và chọn hộp kiểm "Bật ghi nhật ký gỡ lỗi".

Trong Windows, các tệp OVOLOG được lưu trữ trong thư mục sau:
C: \ Users \ [tên người dùng] \ AppData \ Roaming \ ooVoo Chi tiết \ Nhật ký

Trong Mac OS X, các tệp OVOLOG có phần mở rộng .AES.

Danh sách tất cả phần mềm có thể mở Tệp nhật ký ooVoo
các cửa sổ
ooVoo

Cách khắc phục sự cố với tệp .OVOLOG

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .OVOLOG. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .OVOLOG hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .OVOLOG để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)