Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .OP4

  • Nhà phát triển: MSC Software
  • Thể loại: Tệp dữ liệu

Các tệp .OP4 là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .OP4? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .OP4.

Phần mở rộng tệp .OP4 là gì?

Phần mở rộng tệp .OP4 được tạo bởi Phần mềm MSC. .OP4 đã được phân loại là Tệp dữ liệu.

.OP4 là tệp đầu ra Nastran

Tệp đầu ra được tạo bởi MSC Nastran, một chương trình cho phép bạn kiểm tra tính toàn vẹn của các cấu trúc khác nhau như các tòa nhà hoặc tàu vũ trụ; được tạo ra bởi các biến đổi DMAP, hoạt động giống như các lệnh để trích xuất thông tin (giống như một ma trận); có thể được viết ở định dạng Binary hoặc ASCII; chứa các vectơ và ma trận có thể được phân tích và xuất ra dưới dạng một mảng cấu trúc bởi các trình đọc Nastran khác nhau.

Tệp OP4 thường được sử dụng để trao đổi mô hình Craig Bampton giữa các tổ chức khác nhau để phân tích. Mô hình bao gồm các mô hình phần tử hữu hạn lớn được rút gọn thành một tập hợp các ma trận nhỏ (chứa trong tệp OP4) chứa thông tin về khối lượng, độ cứng và hình dạng chế độ mà sau đó có thể được kết nối với các điểm biên vật lý để kiểm tra các chế độ đáp ứng tần số thấp của kết cấu. Các ma trận là lý tưởng để thao tác, giúp chúng dễ dàng kiểm tra trong một loạt các phép phân tích.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tệp đầu ra Nastran
các cửa sổ
MSC Nastran
pynastran
Linux
MSC Nastran

Cách khắc phục sự cố với tệp .OP4

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .OP4. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .OP4 hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .OP4 để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)