Loại tệp OTP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp OTP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp OTP hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp OTP là gì?

Tệp .OTP là tệp Mẫu Bản trình bày OpenDocument .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp OTP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp OTP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp OTP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở OTP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 10 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp OTP. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp OTP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

OpenOffice.org Impress OpenOffice.org Impress
Cơ sở OpenOffice.org Cơ sở OpenOffice.org
LibreOffice LibreOffice
LibreOffice Impress LibreOffice Impress
StarOffice Impress StarOffice Impress
StarOffice StarOffice
OOo4Kids Impress OOo4Kids Impress
OOo4Kids OOo4Kids
So sánh văn phòng So sánh văn phòng
Hoàn thành ngọn hải đăng VĂN PHÒNG Hoàn thành ngọn hải đăng VĂN PHÒNG