Loại tệp OTRKEY

- Sự thật nhanh chóng

Tệp OTRKEY là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp OTRKEY hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp OTRKEY là gì?

Tệp .OTRKEY là tệp Khóa OnlineTVRecorder (OTR) .

Phần mở rộng tệp .otrkey thường được kết hợp với ứng dụng phần mềm OnlineTVRecorder. OnlineTVRecorder cho phép người dùng ghi lại các chương trình truyền hình trực tuyến. Các tệp OTRKEY là các tệp chính được chương trình OnlineTVRecorder sử dụng.

Cách mở tệp OTRKEY

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp OTRKEY cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp OTRKEY của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở OTRKEY khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 6 tháng 10 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp OTRKEY. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp OTRKEY cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Bộ giải mã OTR Bộ giải mã OTR
OTR Homeloader OTR Homeloader