Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .OPENBSD

  • Thể loại: Tệp văn bản

Các tệp .OPENBSD là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .OPENBSD? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .OPENBSD.

Phần mở rộng tệp .OPENBSD là gì?

Phần mở rộng tệp .OPENBSD đã được phân loại là Tệp Văn bản.

.OPENBSD là tệp OpenBSD Readme

Tệp Readme được tạo cho các hệ thống Unix BSD (Berkeley Software Distribution); được lưu ở định dạng văn bản thuần túy và chứa thông tin về một ứng dụng cụ thể.

Các tệp OpenBSD Readme thường được đặt tên là " README.OpenBSD " và có thể được tìm thấy trên đĩa trình cài đặt hoặc được tạo trong quá trình cài đặt phần mềm.

Cách khắc phục sự cố với tệp .OPENBSD

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .OPENBSD. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .OPENBSD hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .OPENBSD để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)