Loại tệp OSX

- Sự thật nhanh chóng

Tệp OSX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp OSX hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp OSX là gì?

Phần mở rộng tệp OSX cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp OSX cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp OSX và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết những chương trình nào được sử dụng để mở những tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp OSX mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi của bạn !

Cách mở tệp OSX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp OSX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp OSX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 7 công cụ mở OSX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp OSX. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp OSX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Cất cánh trên màn hình Cất cánh trên màn hình
PlanSwift Professional PlanSwift Professional
PlanSwift BX PlanSwift BX
Chỉ số PlanSwift Pro Chỉ số PlanSwift Pro
PlanSwift cho Sage PlanSwift cho Sage
Công cụ hệ điều hành Công cụ hệ điều hành
PlanSwift PlanSwift