Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .ODIF

  • Nhà phát triển: ITU-T
  • Thể loại: Tệp văn bản
  • Định dạng: Nhị phân

Các tệp .ODIF là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .ODIF? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .ODIF.

Phần mở rộng tệp .ODIF là gì?

Phần mở rộng tệp .ODIF được tạo bởi ITU-T. .ODIF đã được phân loại là Tệp Văn bản. Định dạng của tệp .ODIF là Binary.

.ODIF là Định dạng Trao đổi Tài liệu Mở

Tài liệu nhị phân được mã hóa sử dụng định dạng tệp ODIF (Định dạng Trao đổi Tài liệu Mở), là một phần của tiêu chuẩn Kiến trúc Tài liệu Mở (ODA); lưu trữ biểu diễn dòng dữ liệu nhị phân của một tài liệu ODA; được sử dụng như một định dạng truyền tải phù hợp để truyền giữa các hệ thống.

ODA là một kiến ​​trúc tài liệu hướng đối tượng đã được phát triển trong những năm 1980 và 1990, nhưng nó không được chấp nhận tốt. Nó hiếm khi được sử dụng.

Cách khắc phục sự cố với tệp .ODIF

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .ODIF. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .ODIF hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .ODIF để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)