Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .OR2

  • Nhà phát triển: IBM
  • Thể loại: Tệp dữ liệu

Các tệp .OR2 là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .OR2? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .OR2.

Phần mở rộng tệp .OR2 là gì?

Phần mở rộng tệp .OR2 được tạo bởi IBM. .OR2 đã được phân loại là Tệp dữ liệu.

.OR2 là Tệp Lotus Organizer 2

Tệp dữ liệu được tạo bằng Lotus Organizer 2, một chương trình quản lý thông tin cá nhân (PIM) ban đầu; có thể bao gồm lịch sự kiện, ghi chú cá nhân, danh sách công việc và các thông tin khác.

Lotus Organizer 2 được đưa vào như một phần của IBM Lotus SmartSuite.

Cách khắc phục sự cố với tệp .OR2

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .OR2. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .OR2 hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .OR2 để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)