Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .NETWORKCONNECT

  • Nhà phát triển: Apple
  • Thể loại: Tệp hệ thống

Các tệp .NETWORKCONNECT là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .NETWORKCONNECT? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .NETWORKCONNECT.

Phần mở rộng tệp .NETWORKCONNECT là gì?

Phần mở rộng tệp .NETWORKCONNECT được tạo bởi Apple. .NETWORKCONNECT đã được phân loại là Tệp Hệ thống.

.NETWORKCONNECT là Tài liệu Kết nối Mạng của Apple

Tài liệu được tạo bởi Tùy chọn Hệ thống của Apple, một ứng dụng có trong hệ điều hành của Apple; chứa thông tin giúp bạn thiết lập mạng của mình.

Để thiết lập kết nối mạng, hãy nhấp vào biểu tượng quả táo ở trên cùng bên trái của màn hình, sau đó chọn Tùy chọn hệ thống ... , sau đó nhấp vào "Mạng". Bạn có thể nhập cài đặt mạng từ đây.

Một cách khác để thiết lập kết nối mạng của bạn là sử dụng Hỗ trợ thiết lập mạng để hướng dẫn bạn trong suốt quá trình. Khi ở trong ngăn Mạng của Tùy chọn Hệ thống, hãy nhấp vào nút "Hỗ trợ tôi ..." ở gần cuối cửa sổ. Làm theo lời nhắc để thiết lập mạng của bạn.

Cách khắc phục sự cố với tệp .NETWORKCONNECT

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .NETWORKCONNECT. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .NETWORKCONNECT hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .NETWORKCONNECT để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)