Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .NGLOSS

  • Nhà phát triển: Nisus
  • Thể loại: Tệp văn bản

Các tệp .NGLOSS là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .NGLOSS? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .NGLOSS.

Phần mở rộng tệp .NGLOSS là gì?

Phần mở rộng tệp .NGLOSS được tạo bởi Nisus. .NGLOSS đã được phân loại là Tệp Văn bản.

.NGLOSS là Bảng chú giải thuật ngữ của Nisus Writer

Bảng chú giải thuật ngữ được sử dụng bởi Nisus Writer Pro, một ứng dụng xử lý văn bản đa dạng thức; chứa các mục chú giải thuật ngữ, đóng vai trò như các phím tắt, chúng là các chữ viết tắt có thể được gõ sau đó được thay thế bằng các từ tương ứng (thường chứa nhiều ký tự hơn).

Các tệp NWM nằm trong thư mục sau:
~ / Library / Application Support / Nisus Writer / Glossaries

Bạn có thể tạo, chỉnh sửa, nhập và xóa các tệp NGLOSS bằng cách chọn Nisus Writer Pro → Preferences ... , rồi chọn biểu tượng Band-Aid "QuickFix". Ở góc dưới cùng bên phải, bạn sẽ thấy bốn tùy chọn khác nhau. Hộp kiểm bên cạnh mỗi bảng thuật ngữ cho biết bảng thuật ngữ đó có được kích hoạt hay không.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Bảng chú giải thuật ngữ Nisus Writer
Mac
Nisus Writer Pro

Cách khắc phục sự cố với tệp .NGLOSS

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .NGLOSS. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .NGLOSS hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .NGLOSS để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)